محوطه سازی

از دیرباز اهمیت عنصر طبیعت و محیط پیرامون در فرهنگ ایرانی، نمود داشته است و از سالیان دور سایر اقوام ایرانی و طبیعت همواره با هم عجین بوده انداز این رو وقت گذراندن با خانواده در کنار طبیعت یکى از عادتهاى پسندیده ما ایرانیان بوده است ، در سالهاى اخیر با توجه به ساخت و سازهاى گسترده و رشد شهرها و عدم توجه به تامین حداقل سرانه فضاى سبز مشکلات مضاعفى بخصوص براى ساکنین شهرهاى بزرگ بوجود آمده است .یکى از راههاى مقابله با این تهدید فراهم آوردن امکانات و تسهیلات مناسب براى استفاده بهینه از فضاهاى موجود و همچنین بازیابى فضاهای بالقوه در ازاى سطح زیر اشغال ساختمانها ست.

گروه تولیدی راه سبز کلبه ها” با ارائه راه حلهاى خلاقانه و تکیه بر توانایى فنى خود افتخار دارد نقشى در برگرداندن و ایجاد ارتباط پایدار انسانها با طبیعت ایفا کند، ایجاد فضاى سبز ، تهیه و ساخت وسایل و تجهیزات باغى و ویلایی ، طراحى و ایجاد پشت بام هاى سبز با ایده هاى ابتکارانه طبق آخرین تکنولوژى روز جهان از جمله این فعالیت هاست

فهرست