فنگ شویی چیست؟

دراین مقاله شما با کلیات فنگ شویی که یک  علم باستانی ایجاد هماهنگی به سبک چینی است آشنا می شویید.

در واقع فنگ شویی به بخت و اقبال چندان ارتباطی ندارد و با نظام مرتبط است و می گویید نظم خوش یمن و نظم بدیمن. در غرب شکستن اینه علامت بد شانسی است و معتقدند که وقتی آینه می‌شکند نمی‌توان کاری برای جبران بدشانسی حاصل از آن انجام داد. ولی در مشرق زمین، کاشتن درخت مستقیماٌ جلوی درب جلوی ساختمان بدشگون و بدیمن تلقی می‌شود.

خوشبختانه در این مورد می‌توان برای خنثی کردن عواقب بد آن کاری انجام داد. انسانها می‌توانند با استفاده از اصول فنگ شویی به جای آنکه قربانیان انفعالی سرنوشت و تقدیر باشند، خود نقش فعالی در سرنوشت خویش ایفاء کنند.

معنی تحت اللفظی فنگ شویی به مفهوم باد و اب است. اینها عناصر اصلی تشکیل دهنده چشم اندازهای زمین هستند و با نیروهای مخفی بر سرنوشت انسانها تأثیر می‌گذارند. چنین نیروهایی همه جا اثر می‌گذارند و به شکلهای مختلفی درمی‌آیند مخصوصاٌ به شکل جریان نیرویی به نام چی و در حالت ایجاد تعادل بین یین و یانگ (به کادر پ ۸ مراجعه کنید). نیروی چی همواره فعال است و در حال انقباض، تبخیر، دم و بازدم است. اگر درب یک ساختمان جریان چی را متوقف کند، در این صورت احتمالاٌ فاجعه‌ای روی خواهد داد. نیروی چی همچنین در فضایی که خیلی باز باشد نیز محو می‌شود. یین و یانگ دو نیروی متضاد هستند که جریانی متناوب و تنش‌زا دارند. آنها نمایانگر جنسهای مونث و مذکر، نور و تاریکی، اب و آتش هستند. آنها در هر موجودی در دنیا وجود دارند. یک استاد فنگ شویی با جریان چی و ایجاد تعادل بین نیروهای یین و یانگ در سرزمینها، ساختمانها یا قبرستانها آشنا است. او در حالی که مجهز به چنین دانشی است در مورد طرح و نقشه ساختمانهای جدید و همچنین شناسایی منبع هر نوع بدیمنی و بدشگونی در ساختمانهای موجود صاحب نظر است.

بهره‌مند بودن از دانش فنگ شویی تنها امتیاز استادان فنگ شویی نیست. گرچه یک استاد یا متخصص دانش معتنابهی از نحوه عملکرد اسرآرامیز نیروهای جهان هستی با مطالعه علوم و فنون چینی بدست می‌آورد، ولی در عین حال اصول ساده کاربردی وجود دارند که هر کسی می‌تواند از آنها پیروی کند. خیلی از آنها در قوه ادراک و شعور ما وجود دارند. برخی دیگر اکتسابی و برخی با هوش و فراست بدست می‌آیند. (به فصلهای ۵ الی ۸ مراجعه کنید). مثلاٌ خانه‌ای که روی زمین پست یا ناهموار ساخته شده است در طی بارانهای سنگین به زیر سیلاب می‌رود. به همین ترتیب درختی که خیلی نزدیک خانه کاشته شده است، بر پی و اساس خانه نیز تاثیر می‌گذارد. این را فنگ شویی مضر می‌نامند. شما در این مقاله در مورد فنگ شویی مطالعه نمودید. امیدواریم که کمک کوچکی به شما نموده باشیم.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست