روف گاردن

روف گاردن در واقع یک فضای سبز است، که بر روی یک ساختمان احداث می گردد، در کنار مزایای زیبایی آن، باغ بام ها می تواند در کنترل دما، ارتقاء معماری ساختمان، بیشتر…

محوطه سازی

از دیرباز اهمیت عنصر طبیعت و محیط پیرامون در فرهنگ ایرانی، نمود داشته است و از سالیان دور سایر اقوام ایرانی و طبیعت همواره با هم عجین بوده اند بیشتر…

نوسازی و دکوراسیون رستوران

باید مونالیزای دیگری ساخت. مونالیزای دیگری که مشتریان هر روز می خواهند به تماشای آن بنشینند.دکوراسیون رستوران جزء بسیار مهمی از خدماتی است،بیشتر…

فهرست